Dedicated to the 100 million victims of communism worldwide.
Home  |  Site Map  |  Contact Us
National Exhibit
National Exhibit
Resources
BIBLIOGRAPHY

Grzegorz Berendt. “Między Emocjami a Normalnoscia: Żydzi w Polsce Ludowej 1944-1970” Biuletyn Instytutu Pamięći Narodowej 4 87 {April 2008]: 69-79.

Stanisław Ciesielski, “Deportacje z Ziem Polskich do ZSRR 1940-1941, Losy Polaków w Głębi ZSSR.http://www.sciesielski.republika.pl/sov-dep/polacy/index.html

Norman Davies, “The Missing Revolutionary War: The Polish Campaigns and the Retreat from Revolution in Soviet Russia, 1919-21.” Soviet Studies 27 2 [April 1975]: 178-195.

God’s Playground: A History of Poland in Two Volumes. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Anna M. Cienciala. Natalia S. Lebedeva, and Wojciech Materski., ed. Katyń: A Crime Without Punishment. New Haven: Yale University Press, 2008.

Andrzej Chwalba and Tomasz Gąsowski, Słownik Historii Polski 1939-1948. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1996.

Antoni Dudek, Pierwsze Lata III Rzeczpospolitej 1989-2001. Kraków: Arcana, 2002

Jerzy Eisler, Grudzień 1970. Warsaw: Sensacje XX Wieku, 2000.

Benjamin B. Fischer, “The Katyń Controversy: Stalin’s Killing Field,” Studies in Intelligence. April 22, 2008. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-pub...

Andrzej Friszke. Polska: Losy Państwa i Narodu 1939-1989. Warsaw: Iskry, 2003.

Miejsce Marca 1968 Wśród Innych “Polskich Miesięcy” in Oblicza Marca 1968. Warsaw: IPN, 2004.

Łukasz Kamiński, “Władza Wobec Opozycji 1976-1989,” Pamięć i Sprawiedliwość 2 4 [2003]: 9-32.

Tatiana Kosinova, “V Teni Katyni,” Polit.ru. http://www.polit.ru/analytics/2008/03/06/mednoe.html

Mark Kramer, “The Collapse of Eastern European Communism and the Repercussions within the Soviet Union [Part I]” Journal of Cold War Studies 5 3[2003]: 178-256.

The Kukliński Files and the Polish Crisis of 1980-81 [CWIHP Working Paper]

Jacek Kuroń and Jacek Żakowski, PRL dla Początkujacych. Wroclaw: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.

Jarosław Kurski, Wódz. Warsaw: Pomost, 1991

James Morris, “The Polish Terror: Spy Mania and Ethic Cleansing in the Great Terror.” Europe-Asia Studies 56 5 [July 2004]: 751-766.

Anatoli Shapovalov “Arhitekt kruglovo stola: Wojciech Jaruzelski raskazal RG o chom segodnia greshit Polsha.” Rosiiska Gazeta, July 16, 2008. http://www.rg.ru/2008/07/16/yaruzelskij.html

Włodzimierz Suleja, Józef Piłsudski. Wrocław: Ossolineum, 1995.

Lech Wałęsa, video interview with Maciej Sandecki “O Papierach Bolka.” Gazeta Wyborcza July 4, 2008.

EXTERNAL LINKS

Not currently available

OTHER RESOURCES

Not currently available

Click for sources of the victims of communism


Poland
Location:  Eastern Europe
Capital:  Warsaw
Communist Rule:  1944-1989
Status:  Abolished - 19.07.89
Victims of Communism:
2 million